Co obnáší takový bazén?

Bazén, jak je známo každému, kdo už někdy nějaký viděl, není jenom pouhá díra v zemi. Není a ani nemůže být. Už z toho prozaického důvodu, že by nemohl fungovat ani sám o sobě.
– Po napuštění by voda jeho stěnami tvořenými pouhou zeminou prosakovala a nenávratně se ztrácela.
– Hliněné stěny by se působením vody a gravitace sesouvaly.
– Voda by byla kvůli těmto stěnám a dnu neustále kalná a koupající se by byli jako ta čuňátka.
– Člověku by se do dna bořily nohy.
plovoucí kruh
Bazén tak musí být tvořen především nádrží se stěnami z vhodného materiálu, jež se nesesunou, nepropustí zadržovanou vodu, dají se udržovat v čistotě a nejsou člověku nikterak nepříjemné.
Ovšem ani touto nádrží to zdaleka ještě nekončí. K bazénu, má-li být opravdovým bazénem, patří ještě .
Filtrační zařízení. Bez něho by ve vodě zůstávalo vše, co by do této kdy napadalo, kalilo by to vodu a zahnívalo by to a bazén by tak byl již zanedlouho po napuštění zcela nevhodný k původně zamýšlenému účelu, tedy koupání.
Vysavač. Bez něj bychom s tím, co napadalo do bazénu a kleslo na jeho dno, sotva něco nadělali. Bez bazénového vysavače bychom se mohli jedině tak pokoušet sesbírat nečistoty ze dna ručně, což by nebylo efektivní a navíc bychom si tím vodu jenom ještě více zakalovali. Bazénové vysavače mohou být plně automatické stroje s vlastním pohonem, filtrem i čerpadlem, systémy poloautomatické i ruční.
Hadice. Ty jsou logicky důležité ke kdečemu, od napouštění vody přes odvádění nečistot až po vypouštění.
Solární systémy. Třeba solární plachta, jež slouží současně k udržování čistoty vody i k tomu, aby ji přes den zahřály sluneční paprsky a v noci tak rychle nevychladla. Nebo solární panely pro ohřev vody.
Tepelné čerpadlo. Postará se, abychom měli teplou vodu, pokud ji takovou chceme mít a máme na to.
Síťka na teleskopické tyči.Jí lze vybírat z vody spadané nečistoty prakticky kdykoliv.
Plovák pro dávkování bazénové chemie.Bez něj by tato klesla ke dnu a nebylo by zaručeno její rovnoměrné dávkování.
Krycí plachta. Zabrání napadání nečistot do vody stejně jako plachta solární, ovšem tolik nezahřeje.
Teploměr. O jeho funkci se pochopitelně není třeba detailněji rozepisovat.
Kartáč pro čištění stěn bazénu.Ten stejně logicky jako teploměr nebudu příliš rozpitvávat.
plavání s destičkou
Bazén, to prostě není jen díra v zemi. To je něco víc. Musí to být něco víc, chceme-li mít u domu zařízení vhodné ke koupání a ne nějakou soukromou bažinu.