Montáž betonových plotů

Popis betonových plotů

Betonové ploty se vyrábějí speciální technologií s přidáním průmyslové armatury a použitím surovin do betonu, které mají certifikáty a díky tomu jsou betonové ploty tak kvalitní. Mají tyto vlastnosti: pevnost, tvrdost, jsou odolné proti povětrnostním vlivům a dále taky vodě a mrazu.

dům se zahradou

Pozor při manipulaci s betonovými ploty

Když budete betonový plot převážet a manipulovat s ním, dodržujte některé pravidla, aby nedošlo k poškození celého betonového plotu. Betonové dílce je vhodné skladovat, přenášet či převážet jen ve svislé poloze. Pokud budete betonové dílce převážet, bylo by dobré pod dílci mít pevný povrch a desky pořádně zabezpečit, aby nedošlo k pohybu. Když budete betonové dílce přenášet, uchopte je za boční strany, nikdy je neberte za ozdobné http://www.potreby-pro-skoly.cz/ozdobne-derovacky konce, aby nedošlo k poškození a vždy je noste ve svislé poloze.

staré oplocení

Montáž betonových plotů

S montáží betonových plotů vám buď může pomoci odborník, nebo montáž můžete zvládnout sami. U betonových plotů montáž se zpravidla dělá takto:

  1. Nejdříve než začnete s výstavbou plotu, musíte si vytyčit a vyměřit trasu betonového oplocení. Potom si rozvrhnete umístění sloupků. Jestliže máte desky dlouhé dva metry, budete dělat hloubku výkopu pro sloupky, tak že středy děr budou od sebe 205 cm. Potom si pomocí kolíku vytyčíte trasu.
  2. Sloupky by měly být v hloubce minimálně 60 cm a potom by se měly zasypat hlínou nebo štěrkem. Pokud chceme mít plot co nejvíce stabilní, je nejlepší sloupky betonového plotu zabetonovat. Než začneme sloupky zasypávat, je vhodné sloupky srovnat pomocí vodováhy. Výšku si vyměříme provázkem, hlavně musíme dbát na terén.
  3. Nakonec začneme zasouvat betonové dílce do drážek sloupků. Před tím je dobré si tento úkon vyzkoušet třebas dvoumetrovou latí, abyste měli jistotu, že sloupky jsou správně usazené.
  4. Pokud chcete, aby dílce byly k sobě, co nejlépe sesazené můžete použít cementové lepidlo či těsnící pěnu.