Zápis do první třídy

S blížícím se koncem kalendářního roku se začíná pomalu rozbíhat kolotoč příprav na zápis do prvních ročníků základních škol. Zatímco mnohé vesnické školy počítají každé dítě v posledním ročníku mateřské školy, v městských školách řeší, kolik prvňáčků může jejich škola pojmout.

Zápis do první třídy je událost přelomová, ale také veskrze slavnostní. Mnohé školy se připravují a pro budoucí prvňáčky chystají i mnohá překvapení. Není výjimkou, že děti ve škole přivítají pohádkové bytosti, které jim jejich budoucí působiště představí, projdou s nimi například začarovaný les a nahlédnou do tříd k budoucím starším spolužákům.

Školní zralost

Než dítě usedne do lavic, je třeba přezkoušet jeho školní zralost. Jakýkoli budoucí školák by měl ovládat barvy, základní počítání, umět nakreslit postavu a orientovat se na obrázku, co je dole, nahoře, vpravo či vlevo. Důležité také je, aby rozeznal geometrické tvary.

Učitelé, kteří mají na starost přijetí budoucích žáčků, se budou snažit navázat s dítětem kontakt, aby zjistili, zda je připravené na samostatný život ve škole. Jednoduchý rozhovor a povídání o tom, co má dítě rádo, krátká básnička nebo písnička prozradí mnohé.

Pokud je dítě zakřiknuté, drží se křečovitě za ruku rodiče a odmítá komunikovat, jedná se většinou o znamení toho, že by mělo zůstat ještě jeden rok v mateřské škole, protože nástup do první třídy by pro něj byl velmi stresující.

Milým zakončením zápisu jsou i dárečky pro děti. Jedná se o různé sladkosti, omalovánky či výrobky, které si pro budoucí školáky připravili jejich starší spolužáci během pracovních činností.

Rodiče by se měli na tento významný okamžik vybavit nejen slavnostní náladou, ale také důležitými listinami, kterými jsou rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu). Pokud má dítě speciální potřeby, pak je důležité přiložit i získaná odborná a lékařská vyjádření.