Nezařazené 0 comments

Objevte dávnou minulost Bulharů


Sofia je velice dávným městem. Místo bylo již už před osmi tisíci lety. V sedmém století př. n. l. toto místo obývali bojovní thráckých Serdové. Později roku 339 př. n. l. bylo město dobyto Filipem II. Makedonským.  Když se psal rok dvacet devět př. n. l., přišli Římané, a založili zde město Ulpia Serdica.

Na konci druhého století bylo město obehnáno vysokou hradbou.  Hradba nepomohla, v letech 447 napadli Serdiku Hunové pod vedením Attily a vyplenili ji. Po nich později potom i Gótové.

Po nástupu císaře Justiniána I. bylo město obnoveno a lépe opevněno.  Stále to však nestačilo, netrvalo dlouho a  Serdiku dobyly slovanské kmeny. Serdica již nebyla a název upadl v zapomnění.  Roku osm set devět ale město dobyl zpět bulharský chán Krum a město dostalo slovanský název Sreděc. 

Během druhé bulharské říše byl znovu pokus město opevnit a ve 14. století bylo město podle kostela pojmenováno Sofia. Také poslední opevnění nebylo dokonalé, neboť v roce 1386 dobyli město po dlouhém obléhání osmanští Turci dokázali je držet po pět staletí, kdy kromě výstavby několika mešit a minaretů město zchátralo.

Nejvýznamnější památky, které jsou v Sofii k vidění:

·         Katedrála sv. Alexandra Něvského, která byla postavena jako výraz vděku pro ruskému cara  Alexandra II, za pomoc o nezávislost. Na náměstíčku před katedrálou je možno vidět Alexandrův pomník.

·         Byzantský kostel svaté Sofie. Byl postavený v šestém století z cihel a dal městu jméno

·         Kostel svatého Jiří je neveliký kostelík ze čtvrtého století.  Lze v něm vidět cenné fresky a najdeme jej v samém centru města. Ruský kostel svatého Nikolaje Divotvorce (1914)

·         Mešita Banja Baši pochází ze šestnáctého století. Je to pozůstatek z turecké vlády.

·         Archeologické muzeum se nachází v centru města. Jsou zde k vidění starověké a byzantské památky

·         Národní galerie a Etnografické muzeum se nalézají v bývalém carském paláci.